100 Yen Love

100 Yen Love

3lượt
  1.0

  Nội dung phim

  Slacker Ichiko gets into a fight with her younger sister and begins to live on her own, working the late shift at a 100 yen shop. On her way home, she passes a gym and meets middle-aged boxer Kano who trains there in silence...

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • 安藤サクラ
  • Hirofumi Arai
  • 根岸季衣
  • Miyoko Inagawa
  • 早織
  • Shohei Uno
  • Tadashi Sakata
  • Yuuki Okita
  • 吉村界人
  • Shinichiro Matsuura

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang