Being James Bond

Being James Bond

214lượt
  5.0

  Nội dung phim

  Daniel Craig candidly reflects on his 15 year adventure as James Bond. Including never-before-seen archival footage from Casino Royale to the upcoming 25th film No Time To Die, Craig shares his personal memories in conversation with 007 producers, Michael G Wilson and Barbara Broccoli.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang