Điềm Lành (Phần 1)

Điềm Lành (Phần 1)

284lượt
  4.0

  Nội dung phim

  Aziraphale, một thiên thần và Crowley, một con quỷ, hợp lực để tìm Antichrist và ngăn chặn Armageddon.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Michael Sheen
  • David Tennant
  • Miranda Richardson
  • Nina Sosanya
  • Maggie Service
  • Shelley Conn
  • Doon Mackichan
  • Quelin Sepulveda
  • Liz Carr
  • Gloria Obianyo

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang