Dưới Lòng Đại Dương - Fathom

Dưới Lòng Đại Dương - Fathom

94lượt
  8.0
  • Diễn viên: Ellen Garland,Michelle Fournet,

  Nội dung phim

  Hai nhà sinh vật học bắt đầu thực hiện một công việc to lớn không kém gì đối tượng của họ - giải mã cách giao tiếp phức tạp của cá voi. Tiến sĩ Michelle Fournet và Tiến sĩ Ellen Garland hành trình đến hai bán cầu đối diện để khám phá một nền văn hóa lâu đời hơn chúng ta.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Ellen Garland
  • Michelle Fournet

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang