Godzilla x Kong: Đế Chế Mới

Godzilla x Kong: Đế Chế Mới

196lượt
  3.0

  Nội dung phim

  Following their explosive showdown, Godzilla and Kong must reunite against a colossal undiscovered threat hidden within our world, challenging their very existence – and our own.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Rebecca Hall
  • Brian Tyree Henry
  • Dan Stevens
  • Kaylee Hottle
  • Alex Ferns
  • Fala Chen
  • Rachel House
  • Mercy Cornwall

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang