Nấc thang nghề luật

Nấc thang nghề luật

295lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Tại một công ty luật hàng đầu ở New York, Ingrid Yun chiến đấu để thành đối tác và giữ vững nguyên tắc trong khi cân bằng giữa tình yêu, bạn bè và kì vọng của gia đình.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Arden Cho
  • Alexandra Turshen
  • Bradley Gibson
  • Dominic Sherwood
  • Rob Heaps
  • Nolan Gerard Funk
  • Matthew Rauch
  • Roby Attal

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang