Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

6lượt
  6.0

  Nội dung phim

  Nhiệm Tùng là một gian thần hiểm ác đời nhà Tồng, đã lộng hành thao túng quyền lực trong triều đình, ngay cả Vua cũng phải kiêng nể. Trong khi đó lại có một đại thần trung can nghĩa đảm là Ông Hải Thoại vì nước vì dân bất mãn với hành vi ngang tàng của Nghiêm Tùng, tà không thể thắng chánh nên cuối cùng Nghiêm Tùng cũng bị chém đầu trị tội...

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Trần Đình Oai
  • Thạch Tú
  • Hà Bửu Sinh
  • Trần Vỹ
  • Diêu Gia Ni
  • Lưu Vĩnh
  • Châu Yến Trân

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang