Robin Hood: Hoàng Tử Lục Lâm

Robin Hood: Hoàng Tử Lục Lâm

710lượt
  7.0

  Nội dung phim

  Khi tên quận trưởng hèn nhát của Nottingham sát hại cha của Robin Hood, người cung thủ huyền thoại thề sẽ báo thù và gia nhập một nhóm dân làng bị lưu đày.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kevin Costner
  • Morgan Freeman
  • Mary Elizabeth Mastrantonio
  • Christian Slater
  • Alan Rickman
  • Geraldine McEwan
  • Michael McShane
  • Brian Blessed
  • Michael Wincott
  • Nick Brimble

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang