Thời Khắc Định Mệnh

Thời Khắc Định Mệnh

760lượt
  2.0
  • Diễn viên: Michiel Huisman,Teresa Palmer,Sam Reid,

  Nội dung phim

  Cuộc sống của một người đàn ông bị trật bánh khi một kiểu sự kiện đáng ngại lặp lại chính nó theo cùng một cách mỗi ngày, kết thúc vào đúng 2:22 chiều.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Michiel Huisman
  • Teresa Palmer
  • Sam Reid

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang